หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดมินิคอนเสิร์ตต้อนรับสมาชิกใหม่ 2022
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดมินิคอนเสิร์ตต้อนรับสมาชิกใหม่ 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-09 14:46:42

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดมินิคอนเสิร์ตต้อนรับสมาชิกใหม่ 2022

                  เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดมินิคอนเสิร์ตต้อนรับสมาชิกใหม่ Open House 2022 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 25 คหกรรมศาสตร์