หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ยกระดับให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้นาเกลือทะเลไทย จังหวัดสมุทรสงคราม
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ยกระดับให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้นาเกลือทะเลไทย จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-22 21:00:09

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ 

เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ยกระดับให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้นาเกลือทะเลไทย จังหวัดสมุทรสงคราม

      เมื่อวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณาจารย์นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อรายงานความก้าวหน้าสำหรับนักวิจัยที่ได้ทุนประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหาโจทย์วิจัยสำหรับนักวิจัยที่จะขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้มีการระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชาวนาเกลือ พร้อมทั้ง ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อยกระดับให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้นาเกลือทะเลไทย ณ สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม