หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > จานร่อนลูกพระนาง ตัวเเทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร คว้าเหรียญเงิน กีฬาจานร่อน ประเภททีมผสม ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์ 2566"
จานร่อนลูกพระนาง ตัวเเทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร คว้าเหรียญเงิน กีฬาจานร่อน ประเภททีมผสม ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์ 2566"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-09-12 13:44:36


จานร่อนลูกพระนาง ตัวเเทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร คว้าเหรียญเงิน กีฬาจานร่อน ประเภททีมผสม ในการเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์ 2566"

    ทีมจานร่อนลูกพระนาง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตัวเเทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทผสม ในการเเข่งขันกีฬาจานร่อนมหกรรมกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ผลการเเข่งขันกีฬาจานร่อน ประเภททีมผสม เหรียญเงิน มีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้

1.นายทรงพล มงคลศิริ 

2.นายสิทธิโชค เงาศรี 

3.นายพัฒนวงค์ คงถม 

4.นายศศิกานต์ แกล้วกล้า 

5.นายธนธัส อาตม์สกุล 

6.นายกฤตพัฒน์ จามกลาง 

7.นายชนวีร์ สอนชัย 

8.นายศักรินทร์ ชัยศรี 

9.นายชัยวัฒน์ เสือใจ 

10.นางสาวพัชรี มณีเกศแก้ว

11.นางสาวณัฐวดี พูลสุวรรณ

12.นางสาววิสสุตา มหานวล

13.นางสาวกัญญารัตน์ โหน่งบัญฑิต 

14.นางสาวพิยดา จันทร์รักษ์

15.นางสาวภาวรินทร์  ศรีสมภาร 

16.นางสาวพัชรภรณ์ หมื่นเดช