หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-21 14:55:48

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564  ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การตรวจประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย