หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องไอที 66
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องไอที 66

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-08-04 15:37:42

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องไอที 66

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องไอที 66 โดยรุ่นพี่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ปี 2 เปิดโอกาสให้รุ่นน้อง ปี1 ได้ทำความรู้จักกันเอง ระหว่างกลุ่มเรียน และทำความรู้จักกับรุ่นพี่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ