หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายคลิปแนะนำห้องเรียนสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายคลิปแนะนำห้องเรียนสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-21 16:02:13


วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายคลิปแนะนำห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา เพื่อต้อนรับนักศึกษาสู่ปีการศึกษา 2565 ผ่านทาง Google meet ออนไลน์