หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแบบบูรณาการ (One census)”
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแบบบูรณาการ (One census)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-21 15:05:56


วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ“การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแบบบูรณาการ (One census)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาในโครงการ