หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-21 15:17:41


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารงานกองทุน ทั้งนี้ เพื่อแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน และรายงานผลการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ณ สหพันธรัฐรัสเซีย