หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทาง คนตกกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทาง คนตกกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 15:49:58

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทาง คนตกกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม

   เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกในกลุ่ม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทาง คนตกกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้สัมภาษณ์ตัวแทนคนตกกุ้ง และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ออกแบบภาพวาด แผ่นพับ และจุดเช็คอินให้กับกลุ่มคนตกกุ้ง โดยลงสำรวจตามจุดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ ณ คลองบางน้อง และแม่น้ำบริเวณที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2567