หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ ต่างประเทศ
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ ต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-22 10:15:08


วันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ ต่างประเทศ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการในต่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ความเป็นเอตทัคคะของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล