หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างความร่วมมือ ศึกษาดูงานบริษัท UAE
ศูนย์วิทยาศาสตร์สร้างความร่วมมือ ศึกษาดูงานบริษัท UAE

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-25 16:42:46


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ นำทีมอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นกิจกรรมตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตาม MOU ซึ่งลงนามไปเมื่อกลางปีที่แล้ว