หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าอบรม พร้อมปฏิบัติการรับพรบ.จัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ และการเขียนหนังสือราชการสู่การปฏิบัติงานจริง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าอบรม พร้อมปฏิบัติการรับพรบ.จัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ และการเขียนหนังสือราชการสู่การปฏิบัติงานจริง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-20 14:47:23


วันที่ 15 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรุงศักดิ์ อัฒพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์ “หลักสูตร 2 องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : การเขียนหนังสือราชการ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมอบรมเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณโชติกา พงษ์สุระ นิติกรปฏิบัติการ และ คุณจรัสพร คลังจันทร์ นักวิชาการคลัง จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งตอบข้อซักถาม ในประเด็นข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมอบรม  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายในและภายนอกมาเข้าร่วมโครงการ  ดังนี้  คณะครุศาสตร์  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม (GE) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา จังหวัดนนทบุรี   มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ   โรงเรียนโยธินบูรณะ 2  และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นระยะที่ 1 ได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายหน่วยงาน โดยจะมีการจัดอบรมในระยะที่ 2 ต่อไปในปี 2561 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมและสามารถติดตามข่าวสารการจัดโครงการได้ที่ www.sci.ssru.ac.th หรือทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสามารถโทรสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ 02-160-1143-45 ต่อ 25