หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะผู้แทนจากสถาบัน Chines Academy of Fishery Science (CAFS) เข้าเยี่ยมสนทนาความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะผู้แทนจากสถาบัน Chines Academy of Fishery Science (CAFS) เข้าเยี่ยมสนทนาความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-26 12:56:58


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะผู้แทนจาก Chines Academy of Fishery Science (CAFS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ท่าน นำโดย Prof. Yingjie Liuรองอธิการบดีฯ ได้เข้าเยี่ยมสนทนากับผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยการสนทนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับแนวทางความร่วมมือด้านงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งรองอธิการบดีฯ จาก CAFS ได้ถือโอกาสเชื้อเชิญให้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน CAFS ในปี พ.ศ.2562 ที่จะถึงนี้ ด้วย