หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแสดงผลงานรางวัลระดับนานาชาติ ในงานแถลงข่าวเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแสดงผลงานรางวัลระดับนานาชาติ ในงานแถลงข่าวเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-20 19:37:44


         วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการแถลงข่าวงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งพิธีกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้   

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาร่วมในการแถลงข่าว  ทั้งนี้มีกิจกรรม มินิตลาด Thai Fair จากสำนักทรัพย์สินและรายได้ และการแสดงผลงานวิจัยมีชีวิต จากนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดระดับนานาชาติ  ซึ่งอาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมในการแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์  อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า  และ อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี