หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:48:51

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คุณวิทวัส ประจันตะเสน ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี