หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เดินหน้าพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-20 18:21:54


วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิค Gas Chromatography : Mass Spectrophotometer (GC/MC) และเทคนิคการวัดและการใช้เครื่องวัดสีให้เหมาะสมกับงานสิ่งแวดล้อม เคมีและอาหาร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรุณ กาญจนวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Gas Chromatography มาบรรยาย เรื่อง “หลักการวิเคราะห์หาปริมาณสารอินทรีย์ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิค Gas Chromatography : Mass Spectrophotometer (GC/MC)” และ คุณวัชรินทร์ พรรัตนมณีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องวัดสี มาบรรยาย เรื่อง “หลักการวัดสีและองค์ประกอบของเครื่องวัดสี และ การประยุกต์/การวัดสีในงานสิ่งแวดล้อม เคมีและอาหาร” ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก