หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าจับมือผู้ประกอบการ วางแผนสร้าง Startup หน้าใหม่
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าจับมือผู้ประกอบการ วางแผนสร้าง Startup หน้าใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-20 15:14:00


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประชุมหารือร่วมกับ คุณอุรุชา เฉลิมวุฒิกุล CEO จากบริษัท โซ อินโนเวทีฟ จำกัด (SO INNOVATIVE CO.LTD.) เพื่อร่วมวางแผนการสร้าง Startup หน้าใหม่ และเดินหน้าเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารเชิงฟังก์ชัน