หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > หลักสูตร ป.โท สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา “Urban Mining with Recycling”
หลักสูตร ป.โท สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา “Urban Mining with Recycling”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-20 11:48:34


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ประธานหลักสูตร) ได้จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ Urban Mining with Recycling” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการบริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษาและบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับธุรกิจขยะรีไซเคิล