หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ร่วมกับสมาคมกีฬาจานร่อนเเห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมท ระดับ B (FDAT Game Advisor B Certificate)
ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ร่วมกับสมาคมกีฬาจานร่อนเเห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมท ระดับ B (FDAT Game Advisor B Certificate)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-06-07 10:41:02

ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ร่วมกับสมาคมกีฬาจานร่อนเเห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาจานร่อน 

ประเภทอัลทิเมท ระดับ B (FDAT Game Advisor B Certificate) 

   เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก ร่วมกับ สมาคมกีฬาจานร่อนเเห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตัดสินกีฬาจานร่อน ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.อิษฏี กุฎอินทร์ นายกสมาคมกีฬาจานร่อนเเห่งประเทศไทย ผศ.ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เเละ ผศ.ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก พร้อมด้วยวิทยากร Mr.Andres Lenis Calderon, GA License จากสหพันธ์กีฬาจานร่อนโลก ชาวโคลอมเบีย เเละนางสาวปริม เพียรปรุ GA License จากสหพันธ์กีฬาจานร่อนโลก โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกีฬาจานร่อนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการทำหน้าที่ Game Advisor เพื่อที่จะยกระดับกีฬาจานร่อนในประเทศไทยให้มีศักยภาพเเละมาตรฐานที่สูงขึ้น

     ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 21 คน เเละทุกคนจะต้องสอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Game Advisor เเละสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเเข่งขันจานร่อนรายการที่สมาคมกีฬาจานร่อนเเห่งประเทศไทยให้การรับรอง อาทิ การเเข่งขันจานร่อนอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เยาวชนชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาเเห่งชาติ เป็นต้น