หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-20 10:35:38


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำ ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การบำรุงรักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำประเภทต่างๆตามศักยภาพของพื้นที่