หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อบรม CPR เรียนรู้ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อบรม CPR เรียนรู้ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-20 18:33:30


    วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล โดยมีทีมงานจากโรงพยาบาลบางปะกอก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ