หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสวนสุนันท์ FUN FAIR เดิน…กินถิ่นพระนาง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสวนสุนันท์ FUN FAIR เดิน…กินถิ่นพระนาง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 15:03:05


ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสวนสุนันท์ FUN FAIR เดิน…กินถิ่นพระนาง

      วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสำนักศิลปะและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดประชุมเพื่อรายผลการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นวัง "สวนนันท์ FUN FAIR"   #เดินกินถิ่นพระนาง  ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติงานและขั้นตอนงานการจัดงานในฝ่ายต่างๆ