หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ความภาคภูมิใจ... ในความสำเร็จของศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ความภาคภูมิใจ... ในความสำเร็จของศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-11 18:02:34

ความภาคภูมิใจ... ในความสำเร็จของศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันงาน MakroHoReCa มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทยครั้งที่ 16 ได้รับรางวัล ดังนี้

    1. นางสาวชนิดา คณาพิทักษ์พงศ์ ศิษย์เก่า รุ่น 59 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในรายการ Makro HoReCa Mystery Box Challenge 'Professional Chef Challenge 2023 

    2. นายวรศักดิ์ ยังอ้น ศิษย์เก่า รุ่น 58 และนายวิฑูรย์ รื่นเริง ศิษย์เก่า รุ่น 60 ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” ในรายการ Makro Creative Dessert & Drink Team Challange 2023 

ณ ฮอลล์ 6 - 8 อิมแพคเมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี