หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-20 11:28:29


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี