หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 4
รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-19 14:54:03


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ อีกทั้งบอกวิธีการในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และรายงานผลการฝึกประสบการณ์ของตนเอง เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพของตนเองในอนาคต