หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อบรมชี้แจงคู่มือการดำเนินงาน ด้านแผนงาน พัสดุและการคลัง
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อบรมชี้แจงคู่มือการดำเนินงาน ด้านแผนงาน พัสดุและการคลัง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-19 13:58:43


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมอบรมชี้แจงคู่มือการดำเนินงานด้านแผนงาน พัสดุและการคลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ และ นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายงานในแต่ละด้าน สามารถดำเนินการด้านพัสดุและการคลังได้อย่างถูกวิธีและเป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น