หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สสสร. จัดอบรมบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สสสร. จัดอบรมบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-19 11:16:39


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) จัดอบรมบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์และสมัครงาน” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ส่งเสริมและมุ่งเน้นให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีและมีความพร้อมออกสู่สังคมของการทำงานในก้าวต่อไป