หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่สำรวจความต้องการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วิสาหกิจชุมชนส้มโอแปลงใหญ่บางสะแก จ.สมุทรสงคราม
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่สำรวจความต้องการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วิสาหกิจชุมชนส้มโอแปลงใหญ่บางสะแก จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-21 09:00:41

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงพื้นที่สำรวจความต้องการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วิสาหกิจชุมชนส้มโอแปลงใหญ่บางสะแก จ.สมุทรสงคราม

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณาจารย์นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อรายงานความก้าวหน้าสำหรับนักวิจัยที่ได้ทุน ประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และหาโจทย์วิจัยสำหรับนักวิจัยที่จะขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง สำรวจความต้องการชุมชนสำหรับแผนงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 ณ วิสาหกิจชุมชนส้มโอแปลงใหญ่บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม