หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-09-19 10:09:20


      เมื่อวันที่ 8-13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวนลินนิภา ขุนสกล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 ภายใต้ หัวข้อ Clean up Our Sea, Change Our Future” ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะปัญหาขยะทะเล และเปิดโอกาสให้เยาวชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงบทบาทการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะทะเล รวมถึงขยายเครือข่ายเยาวชนอาเซียน และประเทศ+3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ+3 ผู้แทนเยาวชนไทย ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม