หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-20 15:02:14


วันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ ทั้งนี้ทางคณะฯได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งรับฟังคำแนะนำและข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อนำกลับมาพัฒนาคณะฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป