หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-19 10:06:11


พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2565 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 รศ.ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทรโนโลยี และ ผศ.ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา