หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องพี่วิทย์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องพี่วิทย์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:36:20

พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องพี่วิทย์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องพี่วิทย์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่  1 - 3 เข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา