หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) กับ University of Science and Technology of Southern Philipine
คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) กับ University of Science and Technology of Southern Philipine

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:37:55

คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) กับ University of Science and Technology of Southern Philipine  

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ University of Science and Technology of Southern Philipine  โดยมี รศ. ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และ Prof. Dr. Laila S. Lomibao เป็นประธานการประชุมของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา และการวิจัย ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี