หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-19 18:14:17


       วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ร่วมถ่ายภาพมอบดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมสักการะอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกัน