หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เครื่องมือวัดปริมาณสารโลหะหนักโดยเทคนิค High Resolution Spectrophotoscopy”
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เครื่องมือวัดปริมาณสารโลหะหนักโดยเทคนิค High Resolution Spectrophotoscopy”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-19 11:20:39


วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "เครื่องมือวัดปริมาณสารโลหะหนักโดยเทคนิค High Resolution Spectrophotoscopy" ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมกับบริษัท อนาไลติก เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) นำโดยคุณสัณฐิติ ธวัชสุภา กรรมการผู้จัดการ และคุณวาสนา เทพคำภา Application Chemist เป็นผู้มามอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการสาธิตเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารโลหะหนักด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) และเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารโลหะหนักด้วยเทคนิค Inductive Couple Plasma (ICP) ให้กับอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้สนใจทั่วไปจำนวน 70 คน