หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (ไตรมาสที่ 3)
ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (ไตรมาสที่ 3)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-19 14:07:33


          วันที่ 18 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและฝ่ายคลังและพัสดุ ทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านพัสดุ การเงิน ติดตามผลงบประมาณ การรายงานการเบิกจ่ายและสรุปผลงบประมาณ ไตรมาส 3 เพื่อให้การดำเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณและด้านพัสดุและการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายต่อไป