หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-19 16:30:53


วันที่ 19 มีนาคม 2561 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำโดย ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อหารือการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 2 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กพร. (รอบ 6 เดือน) และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เป็นต้น