หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-19 15:31:14


     วันที่ 19 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าพบ คุณสุดารัตน์ ชมอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ