หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานงบประมาณลงทุน / งบประมาณแผ่นดิน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานงบประมาณลงทุน / งบประมาณแผ่นดิน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-18 16:40:13


วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานงบประมาณลงทุน / งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  ทั้งนี้  อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย