หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-26 09:37:37วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อหารือ การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลส่วนสำนักงานคณบดี  การเตรียมความพร้อมงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โครงการจัดประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 (Mini Conference) โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ และโครงการส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษาแก่โรงเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น