หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-18 23:05:59

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ชั้นปี จำนวน  12 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท จากอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กองทุนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และทุนจากรุ่นพี่วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ รหัส 61