หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-19 10:01:55

ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ณ  ศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา