หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จัดการเรียนการสอนในวิชาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จัดการเรียนการสอนในวิชาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-08-04 15:41:14

แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จัดการเรียนการสอนในวิชาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

   เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2566 แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการเรียนการสอน ในวิชาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำเครื่องดื่ม อูเมะชู โดยดัดแปลงเปลี่ยนจากบ๊วย เป็นการใช้ผลไม้อื่นแทน ได้แก่ ส้มแมนดาริน แอปเปิลเขียว และลำไยอีดอ