หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:32:26


คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิฒน์ คณบดี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกร และจัดทำระบบเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบนวิถีชุมชนเกษตรกรตามแนวทางพระราชดำริในการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ได้ติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยมีการรายงานผลแบบออนไลน์ให้มีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งได้รับเกียติจาก ดร.วินัย รุ่งฤทธิเดช ผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำแม่กลอง ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 สำนักชลประทานฯ เข้าร่วมฟังพร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ