หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ บริการเก็บตัวอย่างบริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ บริการเก็บตัวอย่างบริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 13:49:24

ศูนย์วิทยาศาสตร์ บริการเก็บตัวอย่างบริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย

     เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม  2566  ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาววรากร โฉมโสภา นางสาวนลินนิภา ขุนสกล นางสาวอริสรา สิทธิศักดิ์ และนางสาวกชกร ชิราพฤกษ์ เดินทางไปบริการวิชาการในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดเชื้อราที่มือของพนักงาน และในอากาศในพื้นที่ทำงานของโรงงานบริษัท คิมเบอร์ลี่ - คล๊าค ประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ