หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักเรียนให้ความสนใจเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567 ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ อย่างคับคั่ง
นักเรียนให้ความสนใจเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567 ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ อย่างคับคั่ง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 15:56:51

นักเรียนให้ความสนใจเข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567 ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ อย่างคับคั่ง

  วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบ Online โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ซึ่งมีสาขาวิชาที่มีการจัดการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา ทั้งนี้ มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศการจัดสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง