หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเข้าร่วมการปฐมนิเทศการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพฯ กับ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Lotus's)
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเข้าร่วมการปฐมนิเทศการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพฯ กับ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Lotus's)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:00:07

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เข้าร่วมการปฐมนิเทศการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพฯ กับ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Lotus's)

    วันที่ 18 เมษายน 2566 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศสำหรับกลุ่มที่ปฏิบัติงานกับ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Lotus's) ณ ห้องประชุม D104 ตึก D สำนักงานใหญ่โลตัส ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงบางส่วนเข้าร่วมให้การชี้แจงแนะนำกับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

    ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าว เป็นบริษัทที่ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการเข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้ นักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น เช่น นโยบาย โครงสร้างของบริษัท และ ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน อีกทั้งภาระและกรอบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย