หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โชว์สาธิตแกะสลัก ในงาน“ทรรศนารัตนโกสินทร์” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โชว์สาธิตแกะสลัก ในงาน“ทรรศนารัตนโกสินทร์” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-24 15:07:43


เมื่อวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับเชิญจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เข้าร่วมงาน ทรรศนารัตนโกสินทร์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โดยภายในงานจำลองบรรยากาศห้องเครื่อง สมัยรัชกาลที่ 5 จัดแสดงเครื่องเสวยแห่งราชสำนัก ตำรับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา โดยสาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ได้จัดแสดงการสาธิตแกะสลักผักผลไม้ แกะสลักเครื่องเคียงข้าวแช่ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก ปำ