หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-04-03 15:36:09

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริม

และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ 

     วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31