หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักกีฬาจานร่อนสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย ให้ร่วมแข่งขันจานร่อนระดับนานาชาติ รายการ Bangkok Hat ครั้งที่ 20
นักกีฬาจานร่อนสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย ให้ร่วมแข่งขันจานร่อนระดับนานาชาติ รายการ Bangkok Hat ครั้งที่ 20

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-02-18 10:46:04


นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวเเทนนักกีฬาจานร่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาจานร่อนเเห่งประเทศไทย จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1. นายชนวีร์ สอนชัย 2. นายธนธัส อาตม์สกุล 3. นายศักรินทร์ ชัยศรี 4. นายสาคร จายะกัน 5. นางสาวธรรสุนี สุกกลัด เเละ 6. นางสาวณัฐวดี พูลสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขันจานร่อนระดับนานาชาติ รายการ Bangkok Hat ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา กรุงเทพฯ